Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Jačanje proizvodnih kapaciteta tvrtke Toya grupa d.o.o.

Opis projekta:

Projektom će se povećati konkurentnost tvrtke Toya grupa d.o.o. ulaganjem u jačanje proizvodnih kapaciteta što će dovesti do povećanja prihoda za 42% i izvoza za 31%. Projekt pozitivno utječe na povećanje konkurentnosti tvrtke na domaćem i stranom tržištu, te stvara preduvjete za dugoročni poslovni razvoj ulaganjem u novu opremu te zapošljavanjem novih devet djelatnika. Projekt će trajati 18 mjeseci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke Toya grupa d.o.o. ulaganjem u jačanje proizvodnih kapaciteta što će dovesti do povećanja prihoda za 42% i izvoza za 31%.

Posebni cilj projekta je povećanje količine proizvoda na 2.054.064 kilograma godišnje i zadovoljavanje potreba kupaca.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • R1: Nabavljeno 6 komada opreme,
  • R2: Zaposleno 9 novih djelatnika,
  • R3: Nabavljen softver za potrebe proizvodnje,
  • R4: Projekt proveden u skladu s pravilima ESIF-a.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.105.283,31 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 6.105.283,31 HRK od čega EU sufinancira iznos od 2.668.063,46 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

  1. rujna 2017. godine – 18. ožujka 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Barić (e-mail: ivana.baric@mepak.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Javna Nabava